PODKLAD

Před montáží si pečlivě připravte podkladovou plochu, na níž bude vaše zahradní chatka stát. Podkladová plocha by měla být pevná a rovná a vyvýšená alespoň 10 cm nad okolním terénem. Nejvhodnější je betonová deska zhotovena na štěrkovém lůžku. Pokud však nelze tuto alternativu zvolit, můžete jako podklad použít zámkovou dlažbu. Pokud ani tato alternativa není možná, například z důvodu nedostupnosti terénu, nebo z důvodu minimalizování nákladů na přípravu podkladu, stačí připravit 36ks betonových kostek, případně betonových zatravňovacích kostkách, které si naši pracovníci sami uloží do vodováhy. Na takto připravený vyvýšený podklad se každých 50-60cm kladou podkladové hranoly, které jsou již impregnované a jsou součástí zahradní chatky, kterou Vám dodáme. Tímto se zajistí vzduchová mezera a prodyšnost mezi podkladem a podlahou domku a nedochází ke znehodnocení spodní části chatky vlhnutím a hnilobou.

Pokud nemáte betonovou desku, chatku Vám postavíme na betonových kostkách (zatravňovací), které nám přichystáte v potřebném počtu závislím na typu chatky. Upravit a zarovnat terén do roviny si musí zákazník sám. Za provedenou pokládku – zaměření a uložení betonových kostek do vodováhy pod podkladové hranoly si účtujeme 1 400,- KČ.